เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ วัดบ้านกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


ประมวลภาพกิจกรรม💚

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๗

ณ วัดบ้านกุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

✏️กิจกรรมวันสงกรานต์

💦 กิจกรรมสรงน้ำพระ

👴กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สุงอายุ

นำโดย นายกสุวิน ทองมั่น นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯและ พนักงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา🩷 🩷

2024-05-20
2024-05-09
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-14
2024-03-18
2024-03-03
2024-02-22
2024-02-22