เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เกษตรกรไทยร่วมใจ หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน [ 20 พ.ค. 2567 ]1
2 โครงการธนาคารขยะ [ 29 มี.ค. 2567 ]23
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ/คัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลโคกพุทรา [ 18 มี.ค. 2567 ]18
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ/คัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลโคกพุทรา [ 29 ก.พ. 2567 ]29
5 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพุทรา เรื่อง การจัดตั้งสโมสรเทศบาลตำบลโคกพุทรา [ 17 ม.ค. 2567 ]23
6 กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมีฝนฟ้าคะนอง [ 15 ม.ค. 2567 ]12
7 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ/คัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลโคกพุทรา [ 28 ธ.ค. 2566 ]17
8 แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 1 [ 20 ก.ย. 2566 ]34
9 ประกาศขอดับกระแสไฟฟ้า [ 19 ก.ย. 2566 ]26
10 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโคกพุทรา พ.ศ 2566 [ 14 ก.ย. 2566 ]27
11 กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]40
12 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน [ 30 พ.ค. 2566 ]54
13 ประกาศเทศบาล เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลโคกพุทรา พ.ศ. 2566 [ 16 พ.ค. 2566 ]27
14 ประกาศเทศบาลตำบลโคกพุทรา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ/คัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลโคกพุทรา [ 31 มี.ค. 2566 ]45
15 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบ/คัดเลือก เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลโคกพุทรา [ 14 ก.พ. 2566 ]49
16 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอราคาสำหรับจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลโคกพุทรา โดยเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2566 ]51
17 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 21 ต.ค. 2565 ]54
18 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง [ 13 ก.ย. 2565 ]47
19 รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกและงดใช้โฟม [ 14 ก.ค. 2565 ]27
20 ขอความร่วมมือสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มิ.ย. 2565 ]45
 
หน้า 1|2