เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ วัดโคกพุทรา หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


ประมวลภาพกิจกรรม💙💙

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๗

ณ วัดโคกพุทรา หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

✏️กิจกรรมวันสงกรานต์

💦 กิจกรรมสรงน้ำพระ

👴กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สุงอายุ

🔔 กิจกรรมดนตรีนันทนาการ

นำโดย นายกสุวิน ทองมั่น นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯและ พนักงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา😍

2024-05-20
2024-05-09
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-14
2024-03-18
2024-03-03
2024-02-22
2024-02-22