เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ณ วัดจันทราราม (บ้านช้าง)หมู่ที่ 6 ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง


ประมวลภาพกิจกรรม💙💙

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗

ณ วัดจันทราราม( บ้านช้าง) หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

✏️กิจกรรมวันสงกรานต์

💦 กิจกรรมสรงน้ำพระ

👴กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สุงอายุ

🔔 กิจกรรมดนตรีนันทนาการ

นำโดย นายกสุวิน ทองมั่น นายกเทศมนตรีตำบลโคกพุทรา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯและ พนักงานเทศบาลตำบลโคกพุทรา😍

2024-05-20
2024-05-09
2024-04-16
2024-04-15
2024-04-14
2024-04-14
2024-03-18
2024-03-03
2024-02-22
2024-02-22