เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวอรุชา  อธิศาธนินท์
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร 08 0599 2453 นางสาวอรุชา  อธิศาธนินท์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


โทร 08 0599 2453