เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]25
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566-2570 [ 22 ก.พ. 2566 ]73
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ (พ.ศ.2566-2570) [ 22 ก.พ. 2566 ]43
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 19 ม.ค. 2566 ]41
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบ 12เดือน (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) [ 4 ต.ค. 2564 ]39
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบ 6เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31มีนาคม 2564) [ 24 ก.พ. 2564 ]33
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 26 พ.ค. 2560 ]30