เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2)

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2)

    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง