เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 3)

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 3)

    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง