เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 4)

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 4)

    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 4)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง