เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายประจำปี 2565 (ไตรมาสที่2)

    รายละเอียดข่าว

แผนการใช้จ่ายประจำปี 2565 (ไตรมาสที่2)

    เอกสารประกอบ

แผนการใช้จ่ายประจำปี 2565 (ไตรมาสที่2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง