เทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง:www.kpmt.go.th

 
 

 

 

การบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปี 2564-2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]37
2 นโยบายและกลยุทธ์ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 19 ม.ค. 2566 ]35
3 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ [ 28 ก.พ. 2564 ]32
4 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 15 ก.พ. 2564 ]31
5 ประกาศ ก.ท.จ. การเตรียมความพร้อมอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผุ้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู [ 31 ก.ค. 2562 ]33
6 ประกาศ ก.ท.จ. การเลื่อนเงินเดือนครู [ 31 ก.ค. 2562 ]30
7 ประกาศ ก.ท.จ. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]31
8 ประกาศ ก.กลาง เรื่อง การโอน การย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเงลื่อนขั้นเงินเดือน [ 13 มิ.ย. 2562 ]32